بررسی سایپا کوییک : در تاریخ مانده پر ادعا

نخستین خودروی ملی اتوماتیک ایران را می توان یک هاچ بک کراس درجا زده در تاریخ نامید. خودرویی که بعد از رانندگی با آن احساس می کنید که پشت فرمان یک خودروی چینی سالهای 1980 تا 1995 نشسته اید. سایپا کوییک با رونمایی رسانه ای دهان پرکنی به عنوان یک