پیش فروش پژو ۴۰۵ و پژو پارس در طرح پیش فروش ایران خودرو ، ۲۵ آذر

پیش فروش ایران خودرو برای دو محصول پژو 405 مدل SLX و یا خودروی پژو پارس موتور TU5 پیش فروش ایران خودرو برای دو محصول پژو 405 مدل SLX و یا خودروی پژو پارس موتور TU5 از ساعت 11 صبح روز دوشنبه 25 آذر ماه امسال در برنامه فروش اعتباری این